Quin és el teu nivell de risc de robatori?

mapa_robatori_cat

cLASSES DE PORTES DE SEGURETAT QUE GARANTITZEN LA RESISTÈNCIA A L'ATAC

puerta_seguridad_estructura

Per què es necessària una porta de seguretat?

A l’hora de fer la compra d’una porta de Seguretat hem de tenir en compte que l’objectiu principal és evitar l’entrada de persones alienes al nostre habitatge o negoci. Realment el que estem buscant és posar una barrera física perquè no es facin amb aquelles coses que ens pertanyen.

Qualsevol porta pot ser atacada, com més nivell de seguretat tingui la porta, més temps i soroll li costarà al lladre entrar. Per tant, hem d’analitzar quins beneficis ens dona una Porta de Seguretat Cuirassada, així com tots els elements de la porta:  el nombre de forrellats o el nombre de frontisses.

Un lladre, ja sigui oportunista o professional sempre buscarà la porta més senzilla d’obrir, la que li comporti menys temps i menys soroll possible. D’aquesta manera podem pensar que el lladre acostuma a robar de forma totalment aleatòria, és a dir, si no té coneixement de la riquesa que pot trobar en un pis o en un altre, en el que es fixa és en la porta. La seva màxima preocupació és que no el descobreixin i que pugui tenir una escapatòria ràpida i silenciosa.
Per aquest motiu, el lladre sempre actua sobre portes fàcils d’obrir i en el cas de tenir una Porta Cuirassada no és ni senzill ni poc sorollós.
Amb les tècniques que existeixen avui dia, com el Bumping o el impressioning, totes les portes que no estiguin protegides contra aquestes tècniques es poden obrir en 15 – 20 segons. Una porta de seguretat Cuirassada resistent a un atac físic, però també preparada per a totes les tècniques de robatori conegudes a dia d’avui.

Per tant, el nivell de risc depèn del tipus de portes que tinguis i del cilindre que accioni el pany d’aquesta porta. Les portes de fusta o blindades són portes d’estructura frèvoles ja que els seus marcs estan fabricats en fusta i sovint porten un cilindre totalment desfasat a totes les tècniques que coneixem avui (Trencament de Cilindre, Extracció de cilindre, perforació amb trepant, Rossinyol, Bumping i Impressioning) estem totalment desprotegits.

Quins mètodes de robatori existeixen?

El bumping consisteix a introduir en el cilindre del pany una clau original sense tallar i manipulada en la seva empunyadura i colpejar la mateixa amb la finalitat que faci “ballar” els pistons del cilindre.

Pel que la tècnica d’atac es realitza sobre el cilindre. Un mateix pany pot ser més o menys vulnerable segons que cilindre s’instal·li.

Amb les eines adequades intenten extreure, trencar o perforar el cilindre per poder obrir el pany. 

Manipular manualment amb unes eines anomenades rossinyols i creades expressament per a això, els sistemes interns de bloqueig del bombí, de la mateixa manera a com el faria la clau.

El mètode de impressioning requereix més temps per part del lladre ja que s’ha de fer en dues fases:

La primera fase consisteix a copiar la clau d’un pany mitjançant una làmina d’alumini deformable, que es modela amb petits moviments, per a copiar les osques del cilindre creant un motlle.

Tot seguit fan una còpia de la clau i això els permet obrir la porta, entrar sense soroll i deixant el mím rastre .