Política de Privacitat

 

En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, BUCOFI GRUP, S.L. procedeix a informar els USUARIS d’aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que li assisteixen a cada interessat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Bucofi Grup, S.L. tractem la informació que ens faciliten els usuaris amb la finalitat de:

– Respondre les consultes que ens realitzen.
– Millorar la seva experiència d’usuari.
– Gestionar els serveis oferts i mantenir les relacions amb els interessats.
– Facilitar ofertes de productes i serveis del seu interès.

Per quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Quina categoria de dades recaptem?

Les dades que recaptem per al compliment de les finalitats exposades en l’apartat anterior són aquells identificatius dels usuaris, consistents en nom i cognom, telèfon i correu electrònic.

No es tracten dades especialment protegides.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals resulta ser el consentiment que se sol·licita en el nostre formulari de contacte.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de opt-*in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT LLIURE, ESPECÍFIC I INFORMAT – en virtut de l’article 4 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE– de l’Usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades recaptades no es comunicaran o cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BUCOFI GRUP, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En tals casos, BUCOFI GRUP, S.L.
ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les seves dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BUCOFI GRUP, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos, o l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tindran dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a BUCOFI GRUP, S.L., en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de BUCOFI GRUP, S.L. o l’adreça de correu electrònic info@bucofi.com, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar. També l’informem el seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

BUCOFI GRUP, S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat.

Així mateix, BUCOFI GRUP, S.L. ha establert mesures per a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.