Grau 5 Antivandàlica

grado5_antivandalica_grau5_puerta_seguridad

descripció

La porta antivandàlica de grau 5 és una porta certificada segons la normativa UNE EN 1627 de resistència a l’efracció i antibales nivell FB2 o FB3 segons la normativa UNE-EN 1622 certificada per l’empresa AENOR.

Es recomana principalment per a empreses que tinguin l’obligatorietat per normativa a tenir portes d’aquest tipus com ara Joieries, empreses de seguretat, centrals d’alarmes, armers o establiments del govern. També podem arribar a recomanar-la per a casos molt particulars per a habitatges unifamiliars de classe alta amb períodes d’ocupació molt escassos.

Característiques

  • Blindatge opac especial amb una xapa assajada i certificada BR2 segons la norma UNE 108132 i 108132:M1. És obligatori per al blindatge estructural de la porta i sobretot per a reforçar el blindatge perimetral dels recintes de caixa que són aquells obligatoris en uns certs negocis.
  • Tancament multifunció 3+5 no engranatge
  • Marc d’Acer reforçat
  • 5 Bulons.
  • Cilindre d’alta gamma Certificat segons UNI EN 1303  incopiable.
  • Anti Bumping, Anti extracció i antitrepant.
  • Pitons matemàtics, actius i passius.
  • Blindatge reforçat antibala FB2 o FB3
  • Placa d’acer al manganès en el pany frontal.