Què és una porta cuirassada? Diferència entre cuirassada i blindada

Porta Cuirassada

Porta blindada

puerta_acorazada_cuirassada

Marc i fulla fabricats totalment en acer. El revestiment exterior, de fusta, alumini, pvc o fenòlic compleix únicament una funció estètica.

puerta_acorazada_cuirassada

Té més resistència que que una porta blindada, està fabricada amb materials més resistents i de millor qualitat.

puerta_acorazada_cuirassada

Els complements de seguretat de la porta cuirassada tenen major qualitat i resistència als atacs dels lladres professionals.

puerta_acorazada_cuirassada

El pany i els forrellats en l’estructura són més resistents en aquest tipus de portes.

puerta_acorazada_cuirassada

Existeixen diferents categories depenent del seu blindatge, reforços de seguretat o tipus de panys, segons el tipus de fabricant.

puerta_acorazada_cuirassada

La certificació i els assajos de seguretat d’aquest tipus de portes enfront a atacs externs són els que demostren la seva fiabilitat i resistència.

puerta_blindada_porta_door

Marc i fulla fabricats totalment en fusta, i ‘’reforçats’’ amb unes platines de ferro on estan els forrellats.

puerta_blindada_porta_door

Aquest tipus de portes estan fabricades amb materials menys resistents i menys qualitat que les cuirassades.

puerta_blindada_porta_door

Els complements de seguretat de la porta blindada tenen menor qualitat i resistència als atacs dels lladres professionals.

puerta_blindada_porta_door

El pany i els forrellats en l’estructura són menys resistents en aquest tipus de portes.

puerta_blindada_porta_door

Són portes més resistents que les portes d’entrada normals, però per les seves característiques no frenen la majoria dels robatoris.

puerta_blindada_porta_door

Baixa resistència enfront de lladres amb una certa experiència, el terme “blindada” no és del tot encertat pel concepte que en tenen els clients.