Caixes de Seguretat Camuflades

caixes_seguretat_cajas_seguridad_safes_olle_camuflada_cfc

CFC 1

Caixa de seguretat per a encastar a la paret darrera d’una base d’endolls, d’aquesta manera queda totalment camuflada.

És ideal per a petits objectes de valor de la llar. És adaptable a la majoria d’endolls de les principals marques.

  • 5 calaixos amb moqueta per la protecció del objectes.
  • Endoll doble de la sèrie 82 de Simon (color blanc) subjectat mitjançant imans.
  • Caixa d’acer de 1 mm. de gruix
caixes_seguretat_cajas_seguridad_safes_olle_camuflada_cfc2_mecanismo

CFC 2

Caixa forta per a encastar a terra. Dissenyat amb porta circular d’acer inoxidable.

Ideal per a la custòdia d’objectes de gran valor. Amb tapa resistent a l’aigua (opcional) evita l’entrada d’aigua, per protegir documents i paper moneda.

  • Porta d’acer inoxidable de 40 mm. de gruix i de Ø 160 mm.
  • Caixa d’acer de 2,5 mm de gruix amb la coberta superior de 10 mm de gruix.
  • Pestell de seguretat amb anti-enfonsament.
  • Tapa exterior.
  • Armadura d’acer pel formigó